Infolinia DIL 33 810 11 67
skup złomu

Projekt Unijny

 

„Znaczące ulepszenie produktu poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego”

 

Beneficjent: DIL Surowce Wtórne Sp. z o.o. Sp. k.

Wartość projektu: 1.588.302,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 564.300,00 zł

 

CELE PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne prasonożyce umożliwiające wprowadzenia na rynek innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego.

PLANOWANE EFEKTY: Najważniejsze efekty projektu obejmują wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu, dotarcie do nowych rynków zbytu oraz wzrost zatrudnienia.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.