Infolinia DIL 33 810 11 67
skup złomu

Dotacje

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 

„Znaczące ulepszenie produktu poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego”

 

Beneficjent: DIL SUROWCE WTÓRNE Sp. z o.o. Sp. k.

Wartość projektu: 1.588.302,86 zł                           Wkład Funduszy Europejskich: 564.300,00 zł

 

 

CELE PROJEKTU: Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w nowoczesne prasonożyce umożliwiające wprowadzenia na rynek innowacyjnej technologii paczkowania złomu poprodukcyjnego wielkogabarytowego.

 

PLANOWANE EFEKTY: Najważniejsze efekty projektu obejmują wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonego produktu, dotarcie do nowych rynków zbytu oraz wzrost zatrudnienia.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020.

 


 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

"Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup prasy kanałowej do zakładu w Rybarzowicach"

Wartość projektu: 761 280 zł                    Wartość dofinansowania: 374 400 zł

"Zmiana procesu transferu surowców wtórnych poprzez zakup nowego przenośnika łańcuchowego do zakładu w Rybarzowicach"

Wartość projektu: 265 959.98 zł                    Wartość dofinansowania:  159 575,98zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską… z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą…skiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą…skiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl